Hướng dẫn trình tự thực hiện dự án theo lệnh khẩn cấp

Thứ năm, 16/09/2021 16:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3793/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang (Ban QLDA tỉnh Tuyên Quang) về việc hướng dẫn trình tự thực hiện dự án theo lệnh khẩn cấp.

Theo đó, việc quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng khẩn cấp được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 của Luật Xây dựng 2020 và đã được quy định tại Điều 58 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp vốn đầu tư công phải lập, thẩm định báo cáo đề xuất dự án và quyết định đầu tư theo Điều 42 Luật Đầu tư công 2019. Liên quan đến quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo pháp luật về đấu thầu, đề nghị Ban QLDA tỉnh Tuyên Quang liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3793-BXD-HDXD_16092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3793/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)