Quy định về công tác quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Thứ sáu, 10/09/2021 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3686/BXD-HĐXD gửi Cục Đường sắt Việt Nam về việc hướng dẫn quy định về công tác quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Căn cứ nội dung Văn bản số 1847/CĐSVN-QLXD-KCHT ngày 11/08/2021 của Cục Đường sắt Việt Nam, việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được thực hiện theo phương thức đặt hàng. Theo đó, các nội dung chi tiết về các công việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định của pháp luật về Đường sắt, các quy định có liên quan và được thể hiện trong hợp đồng đặt hàng giữa Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Nội dung này không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, do đó Bộ Xây dựng không có ý kiến về các nội dung thuộc hợp đồng đặt hàng như đã nêu.

Trường hợp việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt phải lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định của luật Xây dựng, việc tổ chức thực hiện dự án cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật về Xây dựng. Theo đó, việc lựa chọn các cá nhân, tổ chức thực hiện tư vấn quản lý dự án hoặc tư vấn giám sát thi công xây dựng thì phải đáp ứng yêu cầu về năng lực theo quy định của pháp luật về Xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3686-BXD-HDXD_10092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3686/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)