Thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Thứ ba, 07/09/2021 17:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3623/BXD-HĐXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái về việc xác định cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.

Tùy theo quy mô, nguồn vốn, cấp và loại công trình, người quyết định đầu tư của dự án, thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc của người quyết định đầu tư được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 (Luật số 62/2020/QH14), Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP).

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng chỉ có công trình cầu trong đô thị thì việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình là thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải hoặc Sở Giao thông vận tải hoặc của người quyết định đầu tư theo quy định tại Luật số 62/2020/QH14 và Điều 36, Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Mục IV, Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định này (trong đó dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông gồm có dự án đầu tư xây dựng công trình cầu).

Trường hợp dự án hỗn hợp gồm nhiều loại công trình khác nhau hoặc dự án có nhiều công trình cùng loại với nhiều cấp khác nhau thì Quý Sở nghiên cứu thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3623-BXD-HDXD_07092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3623/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)