Hướng dẫn về giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Thứ tư, 25/08/2021 17:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3426/BXD-HĐXD gửi Công ty DUCKHIN ENGINEERING hướng dẫn về giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

Điều kiện và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 103, Điều 104 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại khoản 21 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì “Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình”. Do đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014 thì việc thiết kế và thi công phòng cháy chữa cháy cho công trình xây dựng của nhà thầu nước ngoài phải được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, việc thiết kế và thi công phòng cháy chữa cháy cho công trình xây dựng còn phải đáp ứng các điều kiện theo pháp luật về Phòng cháy chữa cháy và các pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, để được hướng dẫn cụ thể về pháp luật phòng cháy chữa cháy, đề nghị nhà thầu nước ngoài liên hệ với Bộ Công an.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ Việt Nam của nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3426-BXD-HDXD_25082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3426/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)