Gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Thứ sáu, 13/08/2021 17:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3229/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng N.A.D hướng dẫn việc gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng gia hạn chứng chỉ năng lực hạng I, Sở Xây dựnghoặc các tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận gia hạn chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP(bao gồm chứng chỉ năng lực được cấp theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và chứng chỉ năng lực có hạng II, hạng III do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng cấp theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 15/2021/NĐ-CP có hiệu lực). Quý Công ty căn cứ quy định nêu trên để nộp hồ sơ gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 87 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (các thông tin kê khai theo Mẫu số 4 Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được cập nhật và bổ sung đến thời điểm đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3229-BXD-HDXD_13082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3229/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)