Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 4)

Thứ sáu, 09/04/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 421/QĐ- BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo  sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

TT

Tên cơ sở đào tạo

Lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ

theo loại công trình xây dựng

1

Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển - Trường Đại học Bình Dương

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

2

Công ty Cổ phần Giá xây dựng

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

3

Công ty Cổ phần Đào tạo tư vấn đấu thầu và phát triển doanh nghiệp Việt Nam

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

4

Công ty Cổ phần Đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

5

Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu phát triển nguồn lực Đông Nam á

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

6

Viện Khoa học kinh tế xây dựng - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

Các cơ sở đào tạo có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 421/QĐ- BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)