Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ sáu, 29/01/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/01, Bộ Xây dựng đã Quyết định 110/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

1. Viện Nghiên cứu Giáo dục Quốc tế thuộc Hội nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á - Việt Nam,

2. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội,

3. Trường Đại học Giao thông Vận tải,

4. Công ty cổ phần đào tạo tư vấn đấu thầu và phát triển doanh nghiệp Việt Nam,

5. Công ty cổ phần Đào tạo và Du lịch Việt Nam,

6. Viện Công nghệ và Kinh tế Năng lượng.

Các cơ sở có tên trên được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 110/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)