Hướng dẫn nội dung liên quan đến điều kiện năng lực hoạt động xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ ba, 02/04/2024 17:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1449/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn nội dung liên quan đến điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 98 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP). Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, trường hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (chuyên ngành/khu vực/một dự án) thì không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.  

Cá nhân chủ trì thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) phải có chứng chỉ định giá xây dựng theo quy định. Điều kiện để được cấp chứng chỉ định giá xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 148, khoản 2 Điều 149 Luật Xây dựng và Điều 66, khoản 5 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1449/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)