Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, chi phí trồng lại rừng tại các dự án đầu tư xây dựng

Thứ ba, 02/04/2024 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 482/SXD-TTr ngày 22/02/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xác định chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, chi phí trồng lại rừng tại các dự án đầu tư xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1448/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Ngày 20/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng) đã quy định cụ thể các khoản chi phí khác liên quan đến việc sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất, tài nguyên nước, tài nguyên biển theo quy định của pháp luật (nếu có) thuộc chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong tổng mức đầu tư xây dựng.

Theo quy định này, việc tính toán, xác định chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, chi phí trồng lại rừng trong tổng mức đầu tư (đối với dự án phải nộp các khoản chi phí này và chưa được bố trí, sắp xếp từ nguồn kinh phí khác) được thực hiện trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt hoặc thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, tránh trùng lặp chi phí.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng (nếu cần thiết) cần đối chiếu với các trường hợp được pháp luật quy định (tại khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14) để thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1448/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)