Hướng dẫn xác định phí và chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Thứ hai, 19/02/2024 17:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/02/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 669/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn xác định, quản lý và sử dụng phí và chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Theo đó, tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13. Hiện nay, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (bao gồm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng) thì thực hiện theo Thông tư số số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính. Tổ chức thu phí thẩm định gồm cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền và cơ quan chủ trì thẩm định thuộc người quyết định đầu tư (là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập).

Trường hợp cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật không phải là tổ chức được thu phí như quy định tại Điều 3 Thông tư số 28/2023/TT-BTC thì thực hiện thu chi phí thẩm định quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 669/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)