Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng

Thứ tư, 24/05/2023 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2093/BXD-KTXD gửi Ngân hàng Chính sách xã hội về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang, Cơ sở đào tạo NHCSXH khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, Trung tâm dữ liệu dự phòng NHCSXH.

Về điều chỉnh tổng mức đầu tư trên cơ sở điều chỉnh chi phí dự phòng trượt giá theo chỉ số giá của địa phương và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng (Cục Kinh tế xây dựng) cho ý kiến tại văn bản số 175/KTXD-KTHĐ ngày 18/4/2022.

Việc bổ sung, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn nêu tại văn bản số 2926/NHCS-XDCB, chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư để thực hiện theo đúng quy định và thẩm quyền quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2093/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)