Xác định loại dự án, công trình

Thứ năm, 18/05/2023 17:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1965/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần In và Thương mại Hưng Yên hướng dẫn xác định loại dự án, công trình.

Theo đó, phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình theo công năng phục vụ và tính chất chuyên ngành của công trình được quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, trong đó phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng được quy định tại Mục 1.2 của Phụ lục nêu trên. Phân loại công trình theo công năng sử dụng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, trong đó phân loại công trình công cộng được quy định tại Mục 1.2 của Phụ lục vừa nêu.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần In và Thương mại Hưng Yên đối chiếu trường hợp của dự án, công trình dự kiến thực hiện theo hướng dẫn nêu trên để xác định loại dự án, công trình đảm bảo phù hợp theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1965/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)