Hướng dẫn việc thẩm định và áp dụng các định mức lập, thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương

Thứ năm, 18/05/2023 17:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1969/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hướng dẫn việc thẩm định và áp dụng các định mức lập, thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 105/NQ-CP, Chính phủ đã quyết nghị cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong giai đoạn chuẩn bị Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức dự án thành phần.

Về việc lập, thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3:

Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, việc quản lý chi phí đầu tư, bao gồm các chi phí chuẩn bị đầu tư, thực hiện theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đó, đối với những công việc chưa có định mức, chi phí chuẩn bị đầu tư được xác định căn cứ vào quy mô, phạm vi, nội dung, khối lượng công việc cần thực hiện và điều kiện cụ thể của dự án, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật áp dụng cho dự án.

Về dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án đường Vành đai 3 gửi kèm Văn bản số 1560/UBND-KT: Đề nghị tham vấn ý kiến của cơ quan chuyên môn theo chức năng, thẩm quyền quy định tại pháp luật về đầu tư công, xây dựng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1969/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)