Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công

Thứ năm, 18/05/2023 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 361/CNS-PHTC ngày 14/4/2023 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài gòn TNHH một thành viên đề nghị hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1968/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017, hiện được thay thế bởi Nghị định số 52/2022/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng không được giao nhiệm vụ hướng dẫn các nội dung về quyết toán dự án hoàn thành. Tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định Bộ Tài chính thanh tra, kiểm tra việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, dự án hoàn thành.

Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công do các doanh nghiệp nhà nước quyết định đầu tư, việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành phải tuân thủ các quy định tại khoản 1 Điều 137 Luật Xây dựng, Điều 35 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, trường hợp có vướng mắc về các chế độ chính sách về tài chính, đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên xin ý kiến của cơ quan tài chính các cấp để được hướng dẫn cụ thể.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1968/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)