Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng việc xác minh thông tin giá vật liệu xây dựng làm cơ sở công bố giá

Thứ năm, 18/05/2023 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3936/SXD-KTVL ngày 03/3/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn xác minh thông tin giá vật liệu xây dựng làm cơ sở công bố giá trên địa bàn tỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1966/BXD-KTXD ngày 18/5/2023 có ý kiến như sau:

Về danh mục vật liệu xây dựng công bố giá và thông tin công bố giá, thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 09/02/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định “Giá vật liệu xây dựng được công bố phải phù hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bố. Danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, xác định giá vật liệu xây dựng trên địa bàn”.

Về thẩm quyền công bố giá vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Để đảm bảo thông tin công bố giá đáp ứng quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đảm bảo tránh các trường hợp tăng giá bất hợp lý, đồng thời có cơ chế khảo sát, tham khảo các nguồn thông tin từ các dự án hoặc công trình đang triển khai thực hiện làm cơ sở phân tích, đánh giá thông tin trước khi công bố.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1966/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)