Bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba trong thi công xây dựng công trình

Thứ ba, 19/07/2022 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2665/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Du lịch Xuân Sơn về nội dung bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba trong thi công xây dựng công trình.

Theo đó, phạm vi bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba bao gồm những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba thực hiện theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 329/2016/TT-BTC và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 20/2022/NĐ-CP.

Chi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 329/2016/TT-BTC và các quy định pháp luật có liên quan. Chi phí này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 3 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

Theo pháp luật xây dựng thì tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án (bao gồm các khoản phí và lệ phí có liên quan) được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Trường hợp thay đổi chính sách về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng, bên nhận thầu căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký, quy định tại Điều 143 Luật Xây dựng để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2665-BXD-KTXD_19072022__signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2665/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)