Hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng

Thứ năm, 30/06/2022 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 206/QLDA-KTTD ngày 06/04/2022 của Ban Quản lý dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị công tác mã hiệu BD.11200 và BD.11300 thuộc định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2369/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Định mức dự toán khoan đặt ống HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn đã được ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Trường hợp định mức đã ban hành không phù hợp với biện pháp thi công, điều kiện thi công, đặc thù của công trình (như nêu tại văn bản số 206/QLDA-KTTD) thì chủ đầu tư căn cứ quy định tại Điều 24 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để xác định đơn giá lập dự toán; hoặc tổ chức xây dựng định mức để có cơ sở lập đơn giá dự toán và quản lý chi phí theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Phương pháp xây dựng định mức trong quá trình lập dự toán và thi công xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Dự toán xây dựng công trình được xác định theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Theo đó, chi phí trực tiếp xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá xây dựng quy định tại Điều 24 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt.

Việc điều chỉnh và thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng, không trái hồ sơ mời thầu/hồ sơ đề xuất.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2369-BXD-KTXD_30062022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2369/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)