Hướng dẫn tính chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng của các công trình hàng không

Thứ năm, 13/01/2022 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/01/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 153/BXD-KTXD gửi Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP cho ý kiến về việc tính chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng của các công trình hàng không (Nhà ga hàng không, nhà ga hàng hóa kỹ thuật khu bay, kho hàng hóa...).

Theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì công trình hàng không (khu bay, nhà ga hàng không…) thuộc loại công trình giao thông. Do đó, chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng của công trình hàng không được xác định theo quy định tại Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với công trình giao thông. Riêng chi phí tư vấn của công trình hàng không theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng được phân loại theo công trình giao thông đối với khu bay và  loại công trình dân dụng đối với các công trình còn lại.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_153-BXD-KTXD_13012022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 153/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)