Bộ Xây dựng cho ý kiến về định mức dự toán công tác xử lý các loại bùn thải

Thứ sáu, 07/01/2022 16:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/01/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 67/BXD-KTXD cho ý kiến về bộ định mức dự toán công tác xử lý các loại bùn thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bằng công nghệ ủ hiếu khí.

Về thẩm quyền xác định, phê duyệt định mức: Đối chiếu với danh mục định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị theo Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng, thì chưa có định mức cho công tác xử lý bùn thải bằng công nghệ ủ hiếu khí. Việc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng định mức dự toán công tác xử lý các loại bùn thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bằng công nghệ ủ hiếu khí để trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định nếu đảm bảo quy định và thực tế là cần thiết.

Bộ Xây dựng góp ý một số ý kiến chuyên môn để Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh rà soát, hoàn thiện để trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền:

- Về phạm vi ban hành, áp dụng định mức: Định mức xử lý bùn thải được đơn vị tư vấn xây dựng theo quy trình và số liệu khảo sát tại nhà máy xử lý bùn Sài Gòn Xanh, do vậy mẫu khảo sát chưa đủ rộng, phổ quát, đề nghị Sở Xây dựng xem xét phạm vi ban hành quy trình để xây dựng định mức áp dụng cho việc “Xử lý các loại bùn thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bằng công nghệ ủ hiếu khí”. Việc ban hành định mức để áp dụng trên địa bàn toàn Thành phố cần phải rà soát, đánh giá, khảo sát thêm số liệu thực hiện tại các khu vực, nhà máy khác trên địa bàn đảm bảo tính khách quan, minh bạch và đầy đủ.

- Về danh mục định mức: Theo nội dung văn bản số 778/TTHT-XLNT, xử lý bùn bằng công nghệ ủ hiếu khí tại nhà máy xử lý bùn Sài Gòn Xanh là công nghệ mới. Việc đầu tư xây dựng được thực hiện song song với việc thử nghiệm nên quy trình vận hành thường xuyên được cải tiến, rà soát và điều chỉnh trong quá trình hoạt động cho phù hợp với thực tế. Do vậy, trong tổng số 38 định mức đề nghị cho ý kiến có 32 định mức các công tác đang thực hiện trên thực tế; 06 định mức công tác phải rà soát kỹ, chặt chẽ.

Sở Xây dựng rà soát căn cứ pháp lý, làm rõ sự cần thiết phải ban hành  06 định mức công tác để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

- Về trị số định mức: Do công tác xử lý các loại bùn thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang được thực hiện từ năm 2013 đến nay, trong đó thường xuyên được các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng giám sát, nghiệm thu kết quả thực hiện; do đó, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh lưu ý: Việc sử dụng số liệu khảo sát hiện trường do đơn vị tư vấn thực hiện để đưa vào tính toán cần phải được giám sát, chặt chẽ, khách quan, minh bạch, đúng quy trình, quy định đồng thời làm rõ cơ sở và sự phù hợp của việc quy đổi công suất máy phun đa năng động cơ xăng - công suất 1,7HP để phun thuốc khử mùi theo ghi nhận thực tế sang năng suất máy phun 300 lít dung dịch/ca hoặc lấy theo năng suất máy phun 200kg R/T để đưa vào tính toán.

Định mức được ban hành là một trong những cơ sở để xác định đơn giá, giá sản phẩm dịch vụ. Do vậy, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phải triển khai chặt chẽ, khách quan, minh bạch, tránh thất thoát vốn nhà nước.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_67-BXD-KTXD_07012022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 67/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)