Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

Thứ sáu, 10/12/2021 17:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6308/BNN-XD ngày 01/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 5123/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì việc rà soát, cập nhật hệ thống định mức xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành thực hiện. Vì vậy, việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện các công việc tổ chức xây dựng định mức dự toán công tác xây dựng đặc thù chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ là phù hợp với quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và nhiệm vụ của Đề án 2038.

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình đã ban hành các phương pháp xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán của công trình để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng và phương pháp rà soát, cập nhật hệ thống định mức xây dựng. Do đó, để triển khai thực hiện việc tổ chức xây dựng, hoàn thiện định mức dự toán các công tác xây dựng đặc thù chuyên ngành theo nhiệm vụ của Đề án 2038, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kế hoạch thực hiện và phương pháp quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD để thực hiện. Việc quản lý hệ thống định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Định mức cơ sở được quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ. Theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD định mức cơ sở được xác định cho từng công đoạn, bước công việc gắn với quy trình thực hiện các công tác xây dựng, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và là một thành phần của nội dung định mức dự toán xây dựng được sử dụng để xác định hoặc điều chỉnh định mức dự toán.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5123-BXD-KTXD_10122021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5123/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)