Hướng dẫn một số quy định trong các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP

Thứ sáu, 05/11/2021 16:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4602/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn một số nội dung quy định trong các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

1. Về công bố đơn giá nhân công xây dựng:

Điểm d khoản 3 Điều 43 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố hoặc ủy quyền công bố đơn giá nhân công xây dựng (không bao gồm đơn giá chuyên gia tư vấn). Đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại mục V, bảng 6.3 Phụ lục 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tùy theo yêu cầu cụ thể, thời gian cần thực hiện của công việc tư vấn; trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn và đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn để xác định dự toán chi phí tư vấn xây dựng theo hướng dẫn trên. Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn trên địa bàn làm cơ sở phục vụ quản lý chi phí tư vấn xây dựng tại địa phương, không vượt mức trần đơn giá nhân công chuyên gia tư vấn quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

2. Về quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD thì danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục vật liệu có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường. Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục công bố giá cây xanh để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình có hạng mục cây xanh.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4602-BXD-KTXD_05112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4602/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)