Tổ chức khảo sát xem xét điều chỉnh định mức và hướng dẫn lập dự toán chi phí quản lý các dự án điện

Thứ tư, 03/11/2021 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5651/EVN-ĐT ngày 15/9/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) xin ý kiến về việc kiến nghị tổ chức khảo sát xem xét điều chỉnh định mức và hướng dẫn lập dự toán chi phí quản lý các dự án điện.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4539/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng. Nội dung quản lý dự án và nội dung chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chi phí quản lý dự án quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

2. Các nội dung vướng mắc kéo dài thời gian thực hiện dự án làm tăng chi phí quản lý dự án theo tài liệu tổng hợp kèm theo văn bản số 5651/EVN-ĐT ngày 15/9/2021 của EVN chủ yếu liên quan đến quá trình khảo sát, lập dự án, thiết kế, các thủ tục thẩm định, phê duyệt, đấu thầu…Các nội dung này phần lớn do công tác chuẩn bị đầu tư, chất lượng công tác kiểm soát các hồ sơ thiết kế, là các yếu tố mang tính chủ quan của đơn vị quản lý dự án nên cần được phân tích kỹ để đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố này đối với việc tính đúng, tính đủ khoản mục chi phí quản lý của từng dự án.

3. Tập đoàn điện lực Việt Nam căn cứ điều kiện cụ thể của công trình, định biên Ban QLDA, nội dung công việc quản lý dự án theo quy định tổ chức khảo sát, xác định các khoản mục chi phí trong chi phí quản lý dự án làm cơ sở xác định chi phí quản lý dự án các dự án ngành điện.

4. Việc khảo sát để xác định chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư theo đề xuất của EVN sẽ hiệu quả hơn sau khi EVN thực hiện các nội dung rà soát, phân tích nêu tại mục 2, 3 của văn bản.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4539-BXD-KTXD_03112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4539/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)