Hướng dẫn áp dụng định mức gia công, lắp đặt Hệ thống thông gió

Thứ tư, 03/11/2021 16:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4538/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí sông Hậu 1 hướng dẫn áp dụng định mức gia công, lắp đặt hệ thống thông gió.

1. Việc điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo các nội dung đã ký kết trong hợp đồng giữa các bên phù hợp quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng xây dựng.

2. Việc áp dụng, vận dụng định mức trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật xây dựng áp dụng cho dự án.

3. Đối với nội dung nêu tại văn bản số 1136/SH1PP-KTKH, chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ hướng dẫn tại văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 về việc ban hành định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt và quy định pháp luật về quản lý chi phí xây dựng áp dụng cho dự án tại mục 2 nêu trên để tổ chức xác định định mức dự toán, đơn giá xây dựng làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4538-BXD-KTXD_03112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4538/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)