Hướng dẫn cách tính cự ly thu gom, vận chuyển rác theo định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Thứ tư, 03/11/2021 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4533/BXD-KTXD gửi Hiệp hội Môi trường tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn cách tính cự ly thu gom, vận chuyển rác theo định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

1. Về việc quản lý định mức dự toán công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định việc vận dụng, áp dụng định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới định mức dự toán làm căn cứ xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị tại địa phương. Ngày 30/5/2014, Bộ Xây dựng đã công bố Quyết định số 592/QĐ-BXD về định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị để các địa phương tham khảo, vận dụng, áp dụng làm cơ sở xác định và quản lý chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Do đó, để có căn cứ vận dụng, áp dụng các định mức mã hiệu MT2.01.00 và MT2.02.00 tại Quyết định số 592/QĐ-BXD, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt quy trình, biện pháp thực hiện kèm lộ trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Trường hợp việc vận dụng, áp dụng định mức do Bộ Xây dựng công bố không phù hợp thì cần điều chỉnh hoặc xây dựng mới cho phù hợp.

2. Về việc xác định cư ly bình quân theo các mã định mức MT2.01.00, MT2.02.00:

Theo quy định về thành phần công việc của các công tác mã hiệu định mức MT2.01.00 và mã hiệu định mức MT2.02.00 nêu trên, chu trình thu gom vận chuyển rác sinh hoạt được xác định từ điểm đỗ xe ép rác tới điểm tập kết rác đầu tiên, sau đó di chuyển tới các điểm thu gom kế tiếp, di chuyển tới bãi đổ rác (sau khi xe đầy rác), điều khiển xe đến địa điểm xử lý, thực hiện lộ trình thu gom, vận chuyển tiếp cho đến khi hết ca làm việc và di chuyển xe về bãi tập kết. Khối lượng rác thu gom được xác định (cân) tại vị trí bãi đổ rác, không xác định khối lượng rác thu gom tại từng điểm tập kết rác trong quá trình vận chuyển.

Vì cự ly của các lộ trình thu gom, vận chuyển trong một ca làm việc (có thể có từ 02 lộ trình trở lên) là khác nhau nên cần phải tính cự ly vận chuyển bình quân. Cự ly vận chuyển bình quân được xác định để làm căn cứ đối chiếu với các hệ số định mức theo khoảng cự ly đã được quy định trong tập định mức công bố tại Quyết định số 592/QĐ-BXD.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4533-BXD-KTXD_03112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4533/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)