Hướng dẫn xác định chi phí phát sinh trong hợp đồng thi công xây dựng

Thứ hai, 01/11/2021 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4489/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty xây dựng số 1- CTCP hướng dẫn về chi phí phát sinh gói thầu số 21, dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan khác áp dụng cho hợp đồng.

Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, cụ thể như sau:

- Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP (nay đã được sửa đổi tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ).

 - Đối với việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng theo đơn giá cố định: bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; các khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp đồng được xác định theo khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) được nghiệm thu theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Đối với hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 21, dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh là hợp đồng theo đơn giá cố định như nêu tại Văn bản số 1239/TCT-QLDA ngày 30/9/2021, Chủ đầu tư, nhà thầu căn cứ quy định nêu trên để thực hiện điều chỉnh hợp đồng xây dựng. Đối với công việc phát sinh hợp lý phù hợp với thiết kế, trường hợp đã có đơn giá trong hợp đồng thì xem xét xác định theo đơn giá trong hợp đồng và nội dung hợp đồng đã ký kết; trường hợp chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4489-BXD-KTXD_01112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4489/BXD-KTXD..

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)