Hướng dẫn điều chỉnh giá gói thầu xây dựng

Thứ hai, 13/09/2021 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3702/BXD-KTXD gửi  Ban QLDA các công trình điện Miền Nam hướng dẫn điều chỉnh dự toán gói thầu để xử lý tình huống trong đấu thầu.

1. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nhà nước tương ứng với thời điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

2. Định mức dự toán công tác khoan ngầm bằng robot đã được công bố tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 09/02/2021 của Bộ Xây dựng. Trường hợp dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì dự toán xây dựng và giá gói thầu thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt.

4. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Nghị định này.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3702-BXD-KTXD_13092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3702/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)