Hướng dẫn quản lý chi phí, hợp đồng xây dựng trong trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng

Thứ năm, 09/09/2021 17:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3662/BXD-KTXD gửi Liên danh nhà thầu gồm Công ty TNHH xây dựng Tự lập; Công ty cổ phần xây lắp thủy lợi Hưng Yên; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thăng Long  thi công gói thầu số 14 và gói thầu số 15 Dự án WB9 tỉnh An Giang hướng dẫn áp dụng, định mức đơn giá trong điều chỉnh hợp đồng thi công cho gói thầu số 14 và 15 tiểu dự án tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, tỉnh Anh Giang.

1. Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 84 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và điều chỉnh dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Việc xác định dự toán xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ tương ứng với thời điểm thực hiện.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

3. Theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP) thì:

- Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, đồng thời làm thay đổi trên 0,25% giá trị hợp đồng và trên 1% đơn giá của công việc đó hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng này để thanh toán.

- Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, đơn giá mới chỉ được áp dụng cho phần khối lượng thực tế thực hiện vượt quá 120% khối lượng ghi trong hợp đồng.

- Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, đơn giá mới được áp dụng cho toàn bộ khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu.

Do đó, trường hợp thay đổi thiết kế dẫn đến các công tác xây dựng có điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, công nghệ thi công khác quy định trong hợp đồng (như công tác đắp cát và đào đất nền đê tại gói thầu số 14, 15 của Dự án nêu trong Văn bản số 01/2021/CV-LD ngày 28/7/2021) thì chủ đầu tư, nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, nội dung hợp đồng, các bên triển khai đúng quy định, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3662-BXD-KTXD_09092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3662/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)