Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập định mức dự toán xây dựng

Thứ ba, 07/09/2021 16:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3588/BXD-KTXD gửi Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông – Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xác định dự toán chi phí tư vấn lập định mức dự toán xây dựng.

Việc xác định dự toán chi phí gói thầu tư vấn lập định mức dự toán xây dựng như nêu tại Văn bản số 2114/CQLXD-QLXD2 thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và các quy định của nhà nước có liên quan.

Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng với phạm vi, đối tượng áp dụng để lập dự toán chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng theo các nhiệm vụ được giao trong Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3588-BXD-KTXD_06092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3588/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)