Hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp và xác định chi phí quản lý chung trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ ba, 07/01/2020 09:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 03/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 14/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp và xác định chi phí quản lý chung trong đơn giá, sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được xác định theo Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí quản lý chung, lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng (nếu có). Trong đó, đơn giá ngày công của nhân công trực tiếp được xác định theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì chi phí ăn ca, chế độ khác (nếu có) được xác định trong tiền lương của lao động trực tiếp sản xuất. Vì vậy, tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích được quy định tương ứng tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD đã bao gồm chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động... và không bao gồm chi phí ăn ca, chế độ khác (nếu có). Tuy nhiên, ngày 06/11/2019 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện, thay thế Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH.

Do vậy, trong thời gian chưa sửa đổi Thông tư số 14/2017/TT-BXD, để không xáo trộn lớn trong việc xác định giá, đơn giá các sản phẩm, dịch vụ công thì các chi phí khác (gồm chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động; chi phí ăn ca, chế độ khác) trong dự toán chi phí sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 14/2017/TT-BXD được xác định như sau:

- Chi phí ăn ca, chế độ khác (nếu có) được tính trong chi phí nhân công trực tiếp.

- Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động được tính trong chi phí quản lý chung.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 14/BXD-KTXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_14-BXD-KTXD_03012020.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)