Giải đáp một số vướng mắc của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện dự án Khu liên hợp xử lý CTR theo hình thức PPP

Thứ sáu, 24/05/2019 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1229/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hướng dẫn về một số vướng mắc trong việc thực hiện dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn (CTR) theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật này yêu cầu phải có phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có) trong nội dung thiết kế cơ sở.

Việc quy định phải có thiết kế cơ sở trong nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi như nêu trên nhằm thể hiện được nội dung, quy mô đầu tư, phương án thiết kế, các thông số kỹ thuật chủ yếu, dây chuyền công nghệ, thiết bị… phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng cho dự án, làm căn cứ để xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Như vậy, việc đề xuất báo cáo nghiên cứu khả thi chỉ bao gồm thiết kế sơ bộ; còn thiết kế cơ sở sẽ do nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện trước khi bắt đầu xây dựng dự án như nêu tại mục 2 văn bản số 1677/UBND-STNMT là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Việc không có thiết kế cơ sở trong báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ đồng thời không có căn cứ để xác định chuẩn xác tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, phân tích tài chính, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án… và sẽ khó khăn trong quản lý dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1229/BXD-KTXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_1229-BXD-KTXD_24052019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)