Về việc chấp thuận giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng thương mại, Bang Texas, Mỹ phát hành đối với các thiết bị phụ trợ của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Thứ hai, 25/03/2024 15:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 20240219/SCTNT34 ngày 19/02/2024 của Công ty Samsung C&T Corporation Hàn Quốc (văn bản số 20240219/SCTNT34) về việc xin chấp thuận giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng thương mại, Bang Texas, Mỹ phát hành đối với các thiết bị phụ trợ của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1252/BXD-GĐ có ý kiến như sau:

1. Việc quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Điều 7 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Theo đó, các yêu cầu về chủng loại, nguồn gốc xuất xứ của vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị nhập khẩu sử dụng cho thi công xây dựng công trình (nếu có) phải được thể hiện trong hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng (hoặc nhà thầu cung ứng, chế tạo, sản xuất). Hình thức của chứng chỉ chứng minh xuất xứ phải được thỏa thuận trong hợp đồng nêu trên, bao gồm một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 10/2021/TT-BXD.

2. Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 20240219/SCTNT34, đề nghị Quý Công ty rà soát quy định về nguồn gốc xuất xứ, hình thức của chứng chỉ chứng minh xuất xứ thiết bị nhập khẩu trong hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng và quy định nêu trên để tổ chức thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1252/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)