Giải đáp thắc mắc liên quan đến việc giải quyết sự cố công trình xây dựng

Thứ ba, 25/04/2023 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/4/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1628/BXD-GĐ gửi Công ty cổ phần xây lắp thủy lợi Hưng Yên giải đáp thắc mắc liên quan đến việc giải quyết sự cố trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Theo nội dung trình bày tại Văn bản số 289/2023/CV-TLHY nêu trên thì trong quá trình thi công xây dựng công trình A trên hành lang tuyến đê cấp I xảy ra sự cố làm nứt tuyến đê cấp I. Như vậy, đây là sự cố công trình tuyến đê cấp I, đang trong giai đoạn khai thác, sử dụng.

Ủy ban nhân dân thành phố F theo thẩm quyền đã thành lập Tổ điều tra sự cố để giám định nguyên nhân sự cố. Kết quả điều tra, kết luận nguyên nhân sự cố do thi công xây dựng công trình A của công ty B làm chủ đầu tư gây ra. Công ty B có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chi phí cho việc khắc phục sự cố là đúng quy định tại khoản 4 Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

Việc phân định trách nhiệm của các chủ thể liên quan tham gia xây dựng công trình A là việc nội bộ giữa Chủ đầu tư với các Nhà thầu (căn cứ theo khối lượng, nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết,…) như thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố F là phù hợp với quy định tại Điều 46 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1628/BXD-GĐ. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)