Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu các dự án thi công hoàn thành

Thứ tư, 22/03/2023 16:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/3/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1059/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu các dự án thi công hoàn thành trước thời điểm Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng có hiệu lực.

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng: “Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013... Các quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ”.

Theo đó, đối với các công trình trong các dự án (dân dụng và công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị…) thuộc đối tượng phải kiểm tra công tác nghiệm thu đã triển khai thi công hoàn thành, được chủ đầu tư và các nhà thầu nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng trước thời điểm Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 có hiệu lực (ngày 15/4/2013) thì cơ quan chuyên môn về xây dựng không thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1059/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)