Hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác thiết kế các công trình sửa chữa khu ga đường sắt

Thứ hai, 07/11/2022 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4993/BXD-GĐ gửi Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác thiết kế các công trình sửa chữa khu ga đường sắt.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP), công trình được phân loại theo công năng sử dụng gồm: công trình sử dụng cho mục đích dân dụng; công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp; công trình cung cấp các cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật; công trình phục vụ giao thông vận tải; công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; công trình sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh. Công năng sử dụng của công trình có thể được tạo ra bởi một công trình độc lập, một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục công trình có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên công năng chung. Vì vậy, trường hợp các hạng mục công trình được nêu tại Văn bản số 2851/ĐS-QLHT thuộc tổ hợp công trình phục vụ cho mục đích giao thông thì được phân loại là công trình giao thông theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và Mục IV Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 85 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP), trường hợp tổ chức đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng thì được thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Mục 3.1 Phụ lục VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Tổng công ty đường sắt Việt Nam căn cứ quy định về việc xác định cấp công trình nhà, kết cấu dạng nhà tại Phụ lục 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng để xác định các tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế đối với các công trình được nêu tại Văn bản số 2851/ĐS-QLHT. Phạm vi hoạt động xây dựng của các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng xác định theo quy định tại Mục 3 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4993-BXD-GD_07112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4993/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)