Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Thứ sáu, 02/08/2019 21:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/07/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 03/2019/TT-BXD về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tại Điều 16. Quản lý thông tin hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2019.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 03/2019/TT-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)