Hướng dẫn cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Thứ sáu, 26/01/2024 16:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 450/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả hiện nay thực hiện theo Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể: về nguyên tắc áp dụng (Điều 3); gửi quyết định cưỡng chế đến cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế (Điều 5); trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế (Điều 6); bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế (Điều 7); buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (từ Điều 33 đến Điều 35); đảm bảo thi hành quyết định cưỡng chế (từ Điều 36 đến Điều 41).

Biệp pháp khắc phục quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật thực hiện theo Điều 37 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi năm 2020), khoản 6 Điều 34 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Người vi phạm hành chính nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định tại Điều 13 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi năm 2020).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 450/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)