Bộ Xây dựng góp ý về dự án Luật Đầu tư công

Thứ ba, 06/08/2013 07:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 19/6/2013 về Dự thảo Luật Đầu tư công gửi kèm theo văn bản số 3387/KHĐT-GSTĐĐT ngày 24/5/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vừa qua Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ góp ý về dự án Luật Đầu tư công.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Ngày 22/7/2013, Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 4816/TTr-BKHĐT ngày 11/7/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ về dự án Luật Đầu tư công, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án Luật Đầu tư công, Bộ Xây dựng đã có công văn góp ý về dự án Luật Đầu tư công.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã góp ý kiến cho dự thảo Luật Đầu tư công tại các văn bản số 1373/BXD-VP ngày 15/8/2012, văn bản số 680/BXD-VP ngày 18/4/2013. Tuy nhiên về dự thảo Luật Đầu tư công lần này, Bộ Xây dựng cho rằng: Luật Đầu tư công phải đảm bảo các nguyên tắc phủ kín pháp luật cho các lĩnh vực liên quan đến đầu tư công hiện nay chưa có Luật điều chỉnh. Không chồng chéo với các Luật đã được Quốc hội thông qua, thực hiện ổn định và đã đi vào cuộc sống, có hiệu quả trong một thời gian dài như: Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Xây dựng; Luật Quản lý Nợ công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước...

Các nguyên tắc nêu trên là phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án Luật Đầu tư công, mua sắm công ngày 6/10/2012 (thông báo số 347/TB- VPCP ngày 9/10/2012 của Văn phòng Chính phủ) là: “Luật Đầu tư công quy định những vấn đề chung về quản lý đầu tư công và đảm bảo không chồng chéo với các luật có liên quan”.

Theo : Báo Xây dựng điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)