Về việc bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị

Thứ sáu, 28/05/2021 16:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1938/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ  quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Điều 36, Điều 38 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị đã có các quy định về việc hoàn thành, chuyển giao đưa các công trình vào khai thác sử dụng. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu để tổ chức thực hiện.

Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi để tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp tục ban hành các quy định quy phạm pháp luật hướng dẫn về nội dung đầu tư xây dựng và quản lý, bàn giao các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1938-BXD-PTDT_27052021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1938/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)