Triển khai thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ ba, 25/05/2021 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1862/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg; căn cứ nhiệm vụ Bộ Xây dựng được giao tại Điều 2 Quyết định số 438/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện những nội dung sau:

1. Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án theo từng giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030; tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình, nhiệm vụ được giao tại Mục III và Phụ lục II, Quyết định số 438/QĐ-TTg; ưu tiên các đô thị chịu tác động được nêu tại Phụ lục I, Quyết định số 438/QĐ-TTg;

2. Phân công đơn vị đầu mối chủ trì triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan có liên quan, các đô thị trực thuộc phối hợp thực hiện.

3. Chỉ đạo, rà soát kết quả thực hiện các Chương trình, nhiệm vụ của Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 làm cơ sở tổ chức triển khai Đề án trong các giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030.

4. Chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn vốn thực hiện nghiên cứu khoa học và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Đề án.

5. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án và dự kiến kế hoạch năm tiếp theo gửi Bộ Xây dựng trước 15/12 hàng năm để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo có hiệu quả các nội dung nêu trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị có văn bản gửi Bộ Xây dựng để được hướng dẫn kịp thời. Địa chỉ liên lạc cơ quan đầu mối của Bộ Xây dựng: Cục Phát triển đô thị, số 37 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bà Trần Thị Lan Anh – Phó Cục trưởng, điện thoại 0983120493, email lananh6793@yahoo.com. Ông Nguyễn Dư Minh - Trưởng phòng Phòng Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị; điện thoại 0904293148, email nduminh@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1862-BXD-PTDT_25052021.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1862/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)