Điều chỉnh chấp thuận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River silk city

Thứ hai, 17/05/2021 17:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 01-4/2021/CV-CEO ngày 02/4/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O về việc xin ý kiến điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và hồ sơ dự án gửi kèm.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1733/BXD-PTĐT ngày 17/5/2021 có một số ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, tại Điều 111 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị, Mục 2 đã bãi bỏ Điều 33 Điều chỉnh dự án tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Do đó việc điều chỉnh dự án đầu tư cần được thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1733-BXD-PTDT_17052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1733/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)