Đầu tư xây dựng dự án cơ sở xử lý chất thải rắn Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Thứ tư, 21/07/2021 17:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2818/BXD-HTKT gửi Công ty TNHH xử lý chất thải rắn công nghiệp Việt Nam về việc xin đầu tư dự án xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng (sau đây gọi là Dự án xử lý chất thải rắn).

Cơ sở xử lý chất thải rắn Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng với quy mô đến năm 2030 khoảng 80ha, công suất xử lý 4000 tấn/ngày.đêm được xác định trong Quy hoạch quản lý chất thải rắn Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 (Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 14/10/2016) và Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009). Việc triển khai thực hiện Dự án xử lý chất thải rắn cần đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư và các pháp luật khác có liên quan.

Dự án xử lý chất thải rắn nêu trên cần được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hướng dẫn quy định tại Luật đầu tư số 61/2020/QH14 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2818_BXD-HTKT_20072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2818/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)