Vướng mắc liên quan đến nhà máy nước BOO Đồng Tâm tỉnh Tiền Giang của Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm

Thứ sáu, 20/01/2012 09:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 116/BXD-HTKT gửi Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm về vướng mắc liên quan đến nhà máy nước BOO Đồng Tâm tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Về ý kiến: Dự án Nhà máy nước Đồng Tâm và tuyến ống chuyển tải nước sạch tỉnh Tiền Giang do Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm làm chủ đầu tư có phải là dự án thành phần của Dự án xây dựng mở rộng nâng cao năng lực hệ thống cấp nước khu vực Gò Công - Tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 hay không?

- Việc xác định mối liên quan giữa hai dự án nêu trên chủ yếu căn cứ vào phạm vi phục vụ cấp nước của dự án; ngoài ra còn dựa vào một số yếu tố khác như: nguồn nước, công suất cấp nước, hạng mục đầu tư chính.

- Theo văn bản số 150/BXD-HTĐT ngày 23/01/2007 của Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Dự án xây dựng mở rộng nâng cao năng lực hệ thống cấp nước khu vực Gò Công - Tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 (Dự án cấp nước Tiền Giang), nội dung cơ bản của dự án bao gồm:

+ Phạm vi phục vụ cấp nước: Thành phố Mỹ Tho và các khu đô thị, khu công nghiệp thuộc các huyện Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công.

+ Nhu cầu cấp nước đến năm 2020 là 170.000 m3/ngđ, trong đó xây mới 100.000 m3/ngđ; giai đoạn 2006-2010 tăng thêm 20.000 m3/ngđ, giai đoạn 2011-2015 tăng thêm 40.000 m3/ngđ và giai đoạn 2016-2020 tăng thêm 40.000 m3/ngđ.

+ Nguồn nước khai thác từ sông Tiền.

+ Các hạng mục đầu tư liên quan: Xây dựng hồ chứa nước có dung tích 600.000 m3, tuyến ống chuyển tải nước sạch từ thành phố Mỹ Tho về huyện Gò Công Đông, trạm bơm tăng áp Chợ Gạo.

- Theo báo cáo Dự án Nhà máy nước Đồng Tâm và tuyến ống chuyển tải nước sạch tỉnh Tiền Giang (Dự án BOO Đồng Tâm) và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Công trình xây dựng Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống tuyến ống chuyển tải tại văn bản số 1684/BXD-HĐXD ngày 20/8/2008 của Bộ Xây dựng, nội dung cơ bản Dự án BOO Đồng Tâm và mối liên hệ với Dự án cấp nước Tiền Giang bao gồm:

+ Phạm vi phục vụ cấp nước: Cấp nước sinh hoạt, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và do Công ty Cấp thoát nước Tiền Giang tiếp nhận toàn bộ lượng nước sạch sản xuất ra. Phạm vi vùng phục vụ cấp nước phù hợp với Dự án cấp nước Tiền Giang.

+ Công suất thiết kế nhà máy nước 90.000 m3/ngđ, trong đó giai đoạn I (2007-2010) công suất 50.000 m3/ngđ. Công suất cấp nước đến năm 2020 nằm trong dự báo nhu cầu cấp nước của Dự án cấp nước Tiền Giang.

+ Nguồn nước khai thác từ sông Tiền phù hợp với Dự án cấp nước Tiền Giang.

+ Các hạng mục đầu tư liên quan: Xây dựng hồ chứa nước có dung tích 450.000 m3, tuyến ống chuyển tải nước sạch từ thành phố Mỹ Tho về huyện Gò Công Đông, trạm bơm tăng áp Chợ Gạo. Các hạng mục đầu tư này phù hợp với Dự án cấp nước Tiền Giang.

- Qua rà soát hai dự án nêu trên, Dự án BOO Đồng Tâm được xây dựng đáp ứng cơ bản phần đầu tư nhà máy nước của Dự án cấp nước Tiền Giang. UBND tỉnh Tiền Giang đã chấp thuận quy mô đầu tư xây dựng Dự án BOO Đồng Tâm tại văn bản số 301/UBND-CN ngày 17/01/2007. Vì vậy, Dự án BOO Đồng Tâm là dự án thành phần của Dự án cấp nước Tiền Giang.

2. Về ý kiến: Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm có phải xin thỏa thuận quy hoạch ngành với Bộ Xây dựng về Dự án BOO Đồng Tâm nữa không?

- Theo các quy đinh hiện hành, không có thỏa thuận quy hoạch ngành đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước. Tuy nhiên, theo quy định tại tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch “Các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước có quy mô công suất từ 30.000 m3/ngày trở lên đối với đô thị loại đặc biệt và 10.000 m3/ngày trở lên đối với các đô thị còn lại phải có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”, Dự án BOO Đồng Tâm có quy mô công suất 90.000 m3/ngày, thuộc dự án phải có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng.

- Dự án cấp nước Tiền Giang đã được Bộ Xây dựng thẩm định trên cơ sở phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch chung xây dựng đô thị và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 150/BXD-HTĐT ngày 23/01/2007. Dự án BOO Đồng Tâm là dự án thành phần của Dự án cấp nước Tiền Giang; thiết kế cơ sở Dự án BOO Đồng Tâm đã được Bộ Xây dựng có ý kiến thẩm định tại văn bản số 1684/BXD-HĐXD ngày 20/8/2008. Vì vậy, Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm không cần phải xin thỏa thuận Dự án BOO Đồng Tâm.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 116/BXD-HTKT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 116 BXD-HTKT 19-01-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)