Phân vùng cấp nước đô thị trên địa bàn thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thứ sáu, 09/12/2011 08:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 46/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc phân vùng cấp nước đô thị trên địa bàn thành phố Phan Rang- Tháp Chàm như sau:

1. Khoản 1, Điều 32 Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch đã quy định ‘‘… mỗi vùng phục vụ cấp nước chỉ do một đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước’’. Quy định này nhằm mục đích đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư các hệ thống cấp nước, hạn chế tình trạng đầu tư chồng chéo cũng như sự bất hợp lý trong mạng lưới cấp nước. Ngoài ra, việc có hơn một đơn vị cấp nước trong một vùng phục vụ sẽ có thể gây ra những vấn đề phức tạp trong quản lý chống thất thoát và vận hành bảo dưỡng mạng lưới cấp nước.

2. Điểm e, Khoản 2, Điều 55 Nghị định 117/2007/NĐ-CP có quy định trách nhiệm của đơn vị cấp nước phải ‘‘Bảo đảm cung cấp dịch vụ cấp nước cho khách hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về nước cấp theo các quy định’’.

3. Trong trường hợp nhân dân trong vùng phục vụ cấp nước của Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải có phản ánh về chất lượng nước sạch không tốt, Sở Xây dựng có thể đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thực hiện các công tác sau :

- Chỉ đạo việc kiểm tra đánh giá chất lượng nước sạch tại 03 phường Mỹ Đông, Mỹ Hải, Đông Hải theo quy định.

- Nếu chất lượng nước sạch tại 03 phường trên không đáp ứng quy chuẩn về cấp nước theo quy định, yêu cầu Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải xác định các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch và có biện pháp khắc phục trong một thời hạn nhất định.

- Rà soát lại các văn bản pháp lý liên quan đến việc giao cho Xí nghiệp cấp nước Đông Mỹ Hải thực hiện dịch vụ cấp nước, nếu không đạt được chất lượng dịch vụ trong thời hạn như đã cam kết, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lại việc giao cho đơn vị cấp nước nói trên thực hiện dịch vụ cấp nước cho khu vực 03 phường Mỹ Đông, Mỹ Hải, Đông Hải.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 46/BXD-HTKT.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 46.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)