Hướng dẫn áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

Thứ năm, 25/02/2021 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/02/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 603/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên hướng dẫn áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Khoản 3 Điều 125, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:Người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quy định tại Chương II Phần thứ hai của Luật này thì có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính” (trong đó có các chức danh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Chánh Thanh Sở, Trưởng Công an cấp xã, huyện).

Tuy nhiên khoản 15 Điều 1, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chỉ được áp dụng khi nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định hình thức xử phạt này đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể”.

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động đầu tư xây dựng quy định các chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và hình thức xử phạt bổ sung (Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn) nhưng không quy định thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện. Vì vậy, các chức danh trên không có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_603-BXD-TTr_25022021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 603/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)