Hướng dẫn về thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm

Thứ hai, 30/11/2020 18:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/11/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5747/BXD-TTr gửi Công ty Luật TNHH Equity Law hướng dẫn về thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Nghị định trên không quy định xử phạt vi phạt hành chính đối với hành vi xây dựng công trình trên đất nông nghiệp.

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (nay được thay thế bằng Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ) quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chuyển mục đích sử dụng đất khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm).

Do đó, đối với hành vi xây dựng công trình trái phép nêu trong công văn của Công ty Luật TNHH Equity Law, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể xem xét, xử lý theo quy định của nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nêu trên. Trường hợp hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 2 Điều 65, Luật Xử lý vi phạm hành chính. Việc thiết lập hồ sơ vi phạm được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5747-BXD-TTr_30112020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5747/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)