Hướng dẫn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xử lý phạt vi phạm hợp đồng trong quản lý đầu tư xây dựng

Thứ ba, 15/01/2019 15:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 14/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 66/BXD-TTr gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn xử lý phạt vi phạm hợp đồng trong quản lý đầu tư xây dựng.

Đối với hợp đồng xây dựng của các dự án sử dụng vốn nhà nước thì việc thưởng, phạt vi phạm hợp đồng thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội, mức phạt tối đa không vượt quá 12% giá trị hợp đồng vi phạm.

Đối với hợp đồng xây dựng của các dự án sử dụng vốn khác, không thuộc vốn nhà nước thì việc thưởng, phạt vi phạm hợp đồng do các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng.

Đối với dự án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, tùy theo nguồn vốn cụ thể của dự án khi ký hợp đồng kinh tế thì mức thưởng, phạt vi phạm hợp đồng do các bên thực hiện theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 66/BXD-TTr.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_66-BXD-TTr_14012019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)