Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam: Tập trung nguồn lực thực hiện Kế hoạch năm 2018

Thứ sáu, 09/03/2018 15:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 8/3/2018, tại Trụ sở Bộ Xây dựng diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo và Ban quản lý Dự án Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” (Dự án EECB). Cuộc họp do Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh - Trưởng Ban chỉ đạo Dự án chủ trì.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh – Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp

Tham gia cuộc họp có Ông Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, Giám đốc Ban quản lý Dự án; Ông Đào Xuân Lai - Trưởng phòng Môi trường và Phát triển bền vững, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP); các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý dự án, đại diện các Bộ, ngành, các Cục, Vụ, đơn vị có liên quan của Bộ Xây dựng và các cán bộ, chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế của dự án.

Dự án EECB do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua UNDP, với mục tiêu dài hạn là cắt giảm cường độ phát thải các khí hiệu ứng nhà kính (GHG) từ ngành Xây dựng ở Việt Nam, mục tiêu trực tiếp là cải thiện việc sử dụng năng lượng của các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam.

Dự án gồm 3 Hợp phần. Hợp phần 1 - Soát xét, bổ sung, chỉnh sửa và nâng cao năng lực thực thi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Hợp phần 2 - Xây dựng các sáng kiến hỗ trợ phát triển thị trường (ESCO); Hợp phần 3 - Trình diễn và nhân rộng các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng trong ngành Xây dựng. Thời gian thực hiện Dự án 04 năm, từ năm 2016 đến năm 2020. Bộ Xây dựng là Cơ quan chủ quản Dự án.

Theo Giám đốc Ban quản lý Dự án Lê Trung Thành, năm 2017, dự án đã tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự, quy chế hoạt động của Ban và đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Trung Thành - Giám đốc Ban quản lý Dự án báo cáo tiến độ Dự án

Cụ thể, đối với Hợp phần 1, Dự án đã hoàn thành dự thảo Lộ trình và kế hoạch hoạt động nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành Xây dựng; hoàn thành dự thảo Đề cương nghiên cứu xây dựng đường định mức tiêu thụ năng lượng; dự thảo đề cương nghiên cứu Bộ dữ liệu tiêu thụ năng lượng các loại vật liệu và thiết bị trong ngành Xây dựng; dự thảo đề cương nghiên cứu Phương pháp, tiêu chí đánh giá, chứng nhận, đo lường và kiểm định công trình tiết kiệm năng lượng.

Đối với Hợp phần 2, Dự án đã hoàn thành dự thảo Bộ công cụ đánh giá kết quả thực hiện Dự án; dự thảo Chương trình truyền thông Dự án; hoàn thành nghiên cứu năng lực CEEB và đang lập Điều khoản tham chiếu tuyển dụng tư vấn, tổ chức chấm thầu gói thầu mua sắm và lắp đặt trang thiết bị triển lãm tiết kiệm năng lượng.

Đối với Hợp phần 3, Dự án đã tổ chức lựa chọn và ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 5 công trình mới và 3 công trình cải tạo đưa vào hỗ trợ kỹ thuật bắt đầu từ tháng 6/2017. Đến cuối năm, dự án đã hoàn thành: lập kế hoạch và hỗ trợ kỹ thuật cho 7 công trình, Báo cáo kiểm toán năng lượng cho 2 công trình và báo cáo kiểm tra tuân thủ Quy chuẩn 09:2013/BXD.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2017, sang năm 2018, Ban quản lý Dự án sẽ hoàn thiện các đề cương nghiên cứu, tiến hành khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu tiêu thụ năng lượng 90 tòa nhà ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống đo lường và hệ thống đánh giá, xếp hạng và dán nhãn tòa nhà tiết kiệm năng lượng; xác lập đường định mức tiêu thụ năng lượng của từng loại tòa nhà; nghiên cứu xây dựng dự thảo 5 Tiêu chuẩn quốc gia có liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng; xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển tòa nhà tiết kiệm năng lượng; đánh giá nhu cầu tăng cường năng lực của các Trung tâm CEEB và các đơn vị liên quan; xây dựng chương trình và tổ chức nâng cao năng lực cán bộ đánh giá hiệu năng công trình; đánh giá và khuyến nghị nâng cao năng lực tư vấn ESCO cho tòa nhà; lắp đặt trang thiết bị triển lãm tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, Ban quản lý Dự án dự kiến sẽ bổ sung nghiên cứu hiệu năng của các công trình bổ sung và lập báo cáo đánh giá hiệu năng công trình; khuyến nghị giảm mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật các công trình trình diễn, trong đó có mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát tiêu thụ năng lượng ở các tòa nhà; xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính cho công trình tham gia dự án trình diễn; phổ biến các bài học kinh nghiệm.

Trưởng phòng Môi trường và Phát triển bền vững, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP)
Đào Xuân Lai phát biểu tại cuộc họp

Tham gia cuộc họp, đại diện UNDP, ông Đào Xuân Lai ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Ban quản lý Dự án trong việc triển khai thực hiện các Hợp phần Dự án theo kế hoạch và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt, một số hoạt động thuộc Hợp phần 3 đã đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Ông Đào Xuân Lai cũng nhất trí với đề xuất của Ban quản lý Dự án về việc mở rộng phạm vi hỗ trợ chính sách sửa đổi các Luật và Nghị định liên quan như Luật Xây dựng, Luật Quản lý phát triển đô thị,…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cảm ơn đại diện các Bộ, ngành, thành viên Ban chỉ đạo đã đóng góp ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Dự án năm 2018.


Toàn cảnh cuộc họp

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh chỉ đạo Ban quản lý Dự án tập trung hoàn thành những hoạt động còn tiếp nối từ năm 2017, trong đó có việc hoàn thiện Phương pháp, tiêu chí đánh giá, chứng nhận, đo lường và kiểm định công trình tiết kiệm năng lượng; rà soát Kế hoạch năm 2018 trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban chỉ đạo để tạo cơ sở đánh giá tiến độ thực hiện Dự án năm 2018, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các Hợp phần, đảm bảo tiến độ Dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.


Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)