Kết luận thanh tra số 439/KL-TTr ngày 22/8/2017 về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên - Satra

Thứ hai, 11/12/2017 09:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết luận thanh tra số 439/KL-TTr ngày 22/8/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH một thành viên (Satra). 

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
KLTT số 439.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)