Kết luận thanh tra số 226/Kl-TTr ngày 29/5/2017 đối với BQL dự án 6 - Bộ GTVT trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2

Thứ ba, 19/09/2017 09:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết luậnthanh tra số 226/Kl-TTr ngày 29/5/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Ban quản lý dự án 6 - Bộ GTVT trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2.  
 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
KLTT số 226.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)