Kết luận thanh tra số 484/KL-TTr ngày 29/9/2017 thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng và một số dự án tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Thứ năm, 02/11/2017 09:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết luận thanh tra số 484/KL-TTr ngày 29/9/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng; công tác quy hoạch; quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng; việc thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nước thải, nghĩa trang và một số dự án tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

 
Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
KLTT cong tác quy hoạch huyện Thanh Trì.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)